කර්මාන්ත පුවත්

  • Принцип работы Гидрацилиндры

    හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩර ක්‍රියා කරන ආකාරය

    උපාංගයේ නිවැරදි තේරීම සමහර වැදගත් ලක්ෂණ පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්ය වේ.මුලින්ම ඔබට සුදුසු පිස්ටන් විෂ්කම්භය තෝරාගත යුතුය, එනම් හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩරයේ තල්ලු කිරීමේ හෝ ඇදීමේ බලයේ අගය.දණ්ඩේ විෂ්කම්භයේ අගය ද සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.මෙම විකල්පය තෝරාගෙන ඇත්තේ...
    තවත් කියවන්න

එක්සත් කරන්න

අපට කෑගසන්න
ඊමේල් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න